(1)
PINTO, L. R. D. S. A CRUZ ENCOBRE A ESPADA. Alere 2010, 3, 15.