[1]
L. R. D. S. PINTO, “A CRUZ ENCOBRE A ESPADA”, Alere, vol. 3, nº 1, p. 15, jun. 2010.