[1]
da Silva Valente, V. et al. 2023. Associated short and regular implants for complete denture retention in an atrophic mandible: clinical follow-up/ Implantes corto y regular asociados para retención de prótesis completa en mandíbula atrófica: seguimiento clínico/ Implantes curto e regular associados para retenção de prótese total em mandíbula atrófica: acompanhamento clínico. Journal Health NPEPS. 8, 1 (jun. 2023).