Silva, L. A., Grego Maia, L., Almeida, L. M. W. S., Dalri, R. C. M. B., Segura-Muñoz, S., Rocha, F. L. R., … Robazzi, M. L. C. C. (2017). Exposição ao monóxido de carbono: carboxihemoglobina e sintomas relatados por trabalhadores mototaxistas / Exposure to carbon monoxide: carboxyhaemoglobin and symptoms reported by motorcycle taxis workers / La exposición a monóxido de carbono. Journal Health NPEPS, 2(1), 218–229. Recuperado de https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/1845